PI/2018/12 Návrh legislatívneho zámeru o úprave medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 53865/2017/120
Podnet: Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 09.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/12
Dátum začiatku PK: 15.01.2018
Dátum konca PK: 26.01.2018
Dátum ukončenia procesu: 09.07.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 15.01.2018
Ukončenie štádia: 15.01.2018
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 15.01.2018
Ukončenie štádia: 26.01.2018
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 27.01.2018
Ukončenie štádia: 09.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)