PI/2018/113 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 13/2015

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-107-739
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/113
Dátum začiatku PK: 04.06.2018
Dátum konca PK: 08.06.2018
Dátum ukončenia procesu: 12.06.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.06.2018
Ukončenie štádia: 04.06.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.06.2018
Ukončenie štádia: 08.06.2018
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 09.06.2018
Ukončenie štádia: 12.06.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)