PI/2018/112 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 300-0010/2018-330
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/112
Dátum začiatku PK: 31.05.2018
Dátum konca PK: 13.06.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 31.05.2018
Ukončenie štádia: 31.05.2018
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 31.05.2018
Ukončenie štádia: 13.06.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 14.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)