PI/2018/103 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 16251/2018-2062
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 24.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/103
Dátum začiatku PK: 17.05.2018
Dátum konca PK: 22.05.2018
Dátum ukončenia procesu: 24.05.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 17.05.2018
Ukončenie štádia: 17.05.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.05.2018
Ukončenie štádia: 22.05.2018
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 23.05.2018
Ukončenie štádia: 24.05.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)