PI/2018/100 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 04393/2018/KÚ/OLP-001
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Zodpovedný predkladateľ: Magala, Jozef
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/100
Dátum začiatku PK: 11.05.2018
Dátum konca PK: 24.05.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.05.2018
Ukončenie štádia: 11.05.2018
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.05.2018
Ukončenie štádia: 24.05.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 25.05.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)