PI/2018/1 Návrh opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: KM-OBL-365/2017
Podnet: § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru
Slovenskej informačnej služby
Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/1
Dátum začiatku PK: 03.01.2018
Dátum konca PK: 09.01.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.01.2018
Ukončenie štádia: 03.01.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.01.2018
Ukončenie štádia: 09.01.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 10.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)