PI/2017/96 Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 419/2013 Z. z. o spotrebiteľskom balení

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Metrológia a skúšobníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2017/300/006973/02116
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/96
Dátum začiatku PK: 19.04.2017
Dátum konca PK: 24.04.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.04.2017
Ukončenie štádia: 19.04.2017
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 19.04.2017
Ukončenie štádia: 24.04.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 25.04.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)