PI/2017/88 Návrh zákona o zájazdoch, spojených cestovných službách, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Ochrana spotrebiteľa
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 16154/2017-2062
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 22.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/88
Dátum začiatku PK: 06.04.2017
Dátum konca PK: 21.04.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.04.2017
Ukončenie štádia: 06.04.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.04.2017
Ukončenie štádia: 21.04.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 22.04.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)