PI/2017/83 Predbežná informácia k návrhu zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 4715/2017-4.1
Podnet: Iniciatívny material
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 13.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/83
Dátum začiatku PK: 04.04.2017
Dátum konca PK: 12.04.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.04.2017
Ukončenie štádia: 04.04.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.04.2017
Ukončenie štádia: 12.04.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 13.04.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)