PI/2017/77 Návrh zákona o sprístupňovaní určených výrobkov na trhu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2017/300/006562/01971
Podnet: úloha C.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2016
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/77
Dátum začiatku PK: 04.04.2017
Dátum konca PK: 13.04.2017
Dátum ukončenia procesu: 30.01.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.04.2017
Ukončenie štádia: 04.04.2017
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.04.2017
Ukončenie štádia: 14.04.2017
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 14.04.2017
Ukončenie štádia: 30.01.2018