PI/2017/73 Návrh vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v znení vyhlášky č. 35/2012 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: UJD SR 1441-2017
Podnet: Bod B.12. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 151 z 2. apríla 2014 a bod B.70. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 484 z 24. septembra 2014
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/73
Dátum začiatku PK: 03.04.2017
Dátum konca PK: 18.04.2017
Dátum ukončenia procesu: 19.04.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 31.03.2017
Ukončenie štádia: 03.04.2017
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.04.2017
Ukončenie štádia: 18.04.2017
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 19.04.2017
Ukončenie štádia: 19.04.2017
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)