PI/2017/71 Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: KM-OPVA-2017/002577
Podnet: Podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/71
Dátum začiatku PK: 29.03.2017
Dátum konca PK: 11.04.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 29.03.2017
Ukončenie štádia: 29.03.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 29.03.2017
Ukončenie štádia: 11.04.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 12.04.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)