PI/2017/7 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Účtovníctvo
Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/7890/2017-74
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 09.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/7
Dátum začiatku PK: 13.01.2017
Dátum konca PK: 26.01.2017
Dátum ukončenia procesu: 09.08.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 13.01.2017
Ukončenie štádia: 13.01.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 13.01.2017
Ukončenie štádia: 26.01.2017
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 27.01.2017
Ukončenie štádia: 09.08.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)