PI/2017/67 Návrh zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na trh

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 1604/2017-740
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 11. januára 2017 č. 10/2017
bod B.1.
kde vláda uložila ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR úlohu „predložiť návrh zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na trh“ do 31. decembra 2017
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/67
Dátum začiatku PK: 28.03.2017
Dátum konca PK: 10.04.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 28.03.2017
Ukončenie štádia: 28.03.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 28.03.2017
Ukončenie štádia: 10.04.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 11.04.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)