PI/2017/60 Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S01847-OL-2017
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/60
Dátum začiatku PK: 07.03.2017
Dátum konca PK: 20.03.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.03.2017
Ukončenie štádia: 07.03.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.03.2017
Ukončenie štádia: 20.03.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)