PI/2017/6 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o koordinátoroch odberového a transplantačného programu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S00272-OL-2017
Podnet: § 7 ods. 14 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
zdravotníckych pracovníkoch
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 27.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/6
Dátum začiatku PK: 13.01.2017
Dátum konca PK: 26.01.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 13.01.2017
Ukončenie štádia: 13.01.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 13.01.2017
Ukončenie štádia: 26.01.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 27.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)