PI/2017/55 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Správne právo
Medzinárodné právo
Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 014783/2017-LEG1-0022261
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/55
Dátum začiatku PK: 06.03.2017
Dátum konca PK: 17.03.2017
Dátum ukončenia procesu: 21.03.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.03.2017
Ukončenie štádia: 06.03.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.03.2017
Ukončenie štádia: 17.03.2017
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 18.03.2017
Ukončenie štádia: 21.03.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)