PI/2017/5 Riadne Predbežné stanovisko k návrhu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci pre rezolúciu a obnovu centrálnych protistrán a dopĺňajúci Nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, Nariadenie (EÚ) č. 648/2012, a Nariadenie (EÚ) č. 2015/2365

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/007656/2017-611
Podnet: návrh priamo účinného Nariadenia EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/5
Dátum začiatku PK: 12.01.2017
Dátum konca PK: 18.01.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.01.2017
Ukončenie štádia: 12.01.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.01.2017
Ukončenie štádia: 18.01.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 19.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)