PI/2017/43 Návrh Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... 2017 č. MF/008740/2017-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Rozpočtové právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/008740/2017-421
Podnet: Novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/43
Dátum začiatku PK: 17.02.2017
Dátum konca PK: 02.03.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 17.02.2017
Ukončenie štádia: 17.02.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.02.2017
Ukončenie štádia: 02.03.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 03.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)