PI/2017/42 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Geológia, geodézia, kartografia
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 3694/2017-5
Podnet: Plán legislatívnych úloh MŹP SR na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/42
Dátum začiatku PK: 17.02.2017
Dátum konca PK: 02.03.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 16.02.2017
Ukončenie štádia: 17.02.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.02.2017
Ukončenie štádia: 02.03.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 03.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)