PI/2017/41 Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Chovateľstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 4110/2017
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/41
Dátum začiatku PK: 17.02.2017
Dátum konca PK: 02.03.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 16.02.2017
Ukončenie štádia: 16.02.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.02.2017
Ukončenie štádia: 02.03.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 03.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)