PI/2017/40 Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z ................ 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 342/2015 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Stavebníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10336/2017/SBPMR
Podnet: V súlade s § 9 ods. 4 a § 9f ods. 6 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/40
Dátum začiatku PK: 14.02.2017
Dátum konca PK: 27.02.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.02.2017
Ukončenie štádia: 14.02.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.02.2017
Ukončenie štádia: 27.02.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 28.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)