PI/2017/38 Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z.o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 341/2015 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Podpora výstavby
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10331/2017/SBPMR
Podnet: Podľa § 21 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/38
Dátum začiatku PK: 14.02.2017
Dátum konca PK: 27.02.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.02.2017
Ukončenie štádia: 14.02.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.02.2017
Ukončenie štádia: 27.02.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 28.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)