PI/2017/37 Návrh opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 73/2008 o policajných stredných odborných školách.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: KM-OPVA-2017/001650
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/37
Dátum začiatku PK: 13.02.2017
Dátum konca PK: 24.02.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 13.02.2017
Ukončenie štádia: 13.02.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 13.02.2017
Ukončenie štádia: 24.02.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 25.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)