PI/2017/35 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Nehnuteľnosti
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 1136/2017-430
Podnet: úloha č. 1 na mesiac jún Plánu legislatívnych úloh vlády SR
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 22.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/35
Dátum začiatku PK: 08.02.2017
Dátum konca PK: 21.02.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 08.02.2017
Ukončenie štádia: 08.02.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 08.02.2017
Ukončenie štádia: 21.02.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 22.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)