PI/2017/33 Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Vodná doprava
Železničná doprava
Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 09806/2017/SVD/10530-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/33
Dátum začiatku PK: 07.02.2017
Dátum konca PK: 10.02.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.02.2017
Ukončenie štádia: 07.02.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.02.2017
Ukončenie štádia: 10.02.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 11.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)