PI/2017/316 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 56889/2017
Podnet: Aplikačná prax
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/316
Dátum začiatku PK: 22.12.2017
Dátum konca PK: 10.01.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.12.2017
Ukončenie štádia: 21.12.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.12.2017
Ukončenie štádia: 10.01.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 11.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)