PI/2017/314 Návrh vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú oprávnené náklady použitia príspevku uznanému športu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: spis č. 2017-17900-56AA
Podnet: § 100 ods. 1 písm. e) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/314
Dátum začiatku PK: 28.12.2017
Dátum konca PK: 10.01.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.12.2017
Ukončenie štádia: 28.12.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 28.12.2017
Ukončenie štádia: 10.01.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 11.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)