PI/2017/310 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 21878/2017–M_OPVA
Podnet: Úloha vyplývajúca z Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2017
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/310
Dátum začiatku PK: 15.12.2017
Dátum konca PK: 27.12.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 15.12.2017
Ukončenie štádia: 15.12.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 15.12.2017
Ukončenie štádia: 27.12.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 28.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)