PI/2017/31 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 14804/2017-2062
Podnet: Bod B.6. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 73 z 24. februára 2016
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/31
Dátum začiatku PK: 02.02.2017
Dátum konca PK: 07.02.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 02.02.2017
Ukončenie štádia: 02.02.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 02.02.2017
Ukončenie štádia: 07.02.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)