PI/2017/30 Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 538/2011 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/8801/2017-732
Podnet: Iniciatívny návrh v nadväznosti na zmenu legislatívy EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/30
Dátum začiatku PK: 02.02.2017
Dátum konca PK: 15.02.2017
Dátum ukončenia procesu: 28.04.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 02.02.2017
Ukončenie štádia: 02.02.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 02.02.2017
Ukončenie štádia: 15.02.2017
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 16.02.2017
Ukončenie štádia: 28.04.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)