PI/2017/298 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2017/300/015845/04756
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/298
Dátum začiatku PK: 04.12.2017
Dátum konca PK: 15.12.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.12.2017
Ukončenie štádia: 04.12.2017
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.12.2017
Ukončenie štádia: 16.12.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 16.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)