PI/2017/294 Predbežná informácia k návrhu zákona o chrane oznamovateľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 11064/2017/SVL OVL
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Fico, Róbert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/294
Dátum začiatku PK: 01.12.2017
Dátum konca PK: 10.12.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 01.12.2017
Ukončenie štádia: 01.12.2017
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 01.12.2017
Ukončenie štádia: 15.12.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 15.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)