PI/2017/282 Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 30542/2017/SCDPK/83311-M
Podnet: § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z.
ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/282
Dátum začiatku PK: 30.11.2017
Dátum konca PK: 13.12.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 30.11.2017
Ukončenie štádia: 30.11.2017
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 30.11.2017
Ukončenie štádia: 14.12.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 14.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)