PI/2017/28 Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 3393/2017-3.3
Podnet: Úprava ustanovení vyhlášky
ktoré súvisia so smogovými situáciami.
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 07.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/28
Dátum začiatku PK: 01.02.2017
Dátum konca PK: 06.02.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 01.02.2017
Ukončenie štádia: 01.02.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 01.02.2017
Ukončenie štádia: 06.02.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 07.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)