PI/2017/277 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: Z010653-2017
Podnet: § 162 ods. 2 návrhu zákona č. ....../2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/277
Dátum začiatku PK: 28.11.2017
Dátum konca PK: 11.12.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 28.11.2017
Ukončenie štádia: 28.11.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 28.11.2017
Ukončenie štádia: 11.12.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 12.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)