PI/2017/274 Návrh zákona o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Ústavné súdnictvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 52055/2017/120
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/274
Dátum začiatku PK: 27.11.2017
Dátum konca PK: 08.12.2017
Dátum ukončenia procesu: 04.07.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.11.2017
Ukončenie štádia: 27.11.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.11.2017
Ukončenie štádia: 08.12.2017
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 09.12.2017
Ukončenie štádia: 04.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)