PI/2017/273 Návrh opatrenia MF SR č. MF/18059/2017-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MF SR z 24. mája 2006, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/18059/2017-32
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/273
Dátum začiatku PK: 24.11.2017
Dátum konca PK: 07.12.2017
Dátum ukončenia procesu: 08.12.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 24.11.2017
Ukončenie štádia: 24.11.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 24.11.2017
Ukončenie štádia: 07.12.2017
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 08.12.2017
Ukončenie štádia: 08.12.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)