PI/2017/272 Akčný plán na roky 2018 - 2020 k Stratégii rozvoja kultúry na roky 2014 - 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 240
Podnet: Programové vyhlásenie vlády
Stratégia rozvoja kultúry
úloha B.1 uznesenia č. 11 vlády Slovenskej republiky zo 7. januára 2015
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Maďarič, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 13.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/272
Dátum začiatku PK: 23.11.2017
Dátum konca PK: 06.12.2017
Dátum ukončenia procesu: 13.12.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 23.11.2017
Ukončenie štádia: 23.11.2017
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 23.11.2017
Ukončenie štádia: 06.12.2017
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 07.12.2017
Ukončenie štádia: 13.12.2017
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)