PI/2017/270 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-070-670
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/270
Dátum začiatku PK: 21.11.2017
Dátum konca PK: 27.11.2017
Dátum ukončenia procesu: 28.11.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.11.2017
Ukončenie štádia: 21.11.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 21.11.2017
Ukončenie štádia: 27.11.2017
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 28.11.2017
Ukončenie štádia: 28.11.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)