PI/2017/263 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Priemyselné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 01195/2017/63
Podnet: Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok
Zodpovedná inštitúcia: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Messinger, Richard, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 29.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/263
Dátum začiatku PK: 14.11.2017
Dátum konca PK: 28.11.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.11.2017
Ukončenie štádia: 14.11.2017
Vlastník aktivity: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.11.2017
Ukončenie štádia: 28.11.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 29.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)