PI/2017/262 Predbežná informácia k návrhu zákona o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Správa daní
Dane z príjmu
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/018299/2017-77
Podnet: Smernica Rady (EÚ) 2017/1852 z 10. októbra 2017 o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia v Európskej únie
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/262
Dátum začiatku PK: 09.11.2017
Dátum konca PK: 30.11.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.11.2017
Ukončenie štádia: 09.11.2017
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 09.11.2017
Ukončenie štádia: 01.12.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)