PI/2017/261 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: KM-OPVA-2017/006980
Podnet: Podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/261
Dátum začiatku PK: 08.11.2017
Dátum konca PK: 22.11.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 08.11.2017
Ukončenie štádia: 08.11.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 08.11.2017
Ukončenie štádia: 22.11.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 23.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)