PI/2017/259 Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Colné právo
Colné orgány
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/016537/2017-75
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/259
Dátum začiatku PK: 06.11.2017
Dátum konca PK: 20.11.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.11.2017
Ukončenie štádia: 06.11.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.11.2017
Ukončenie štádia: 20.11.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)