PI/2017/257 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup pri vykonaní doplňujúcej skúšky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Školstvo a vzdelávanie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2017-15780-56AA
Podnet: Materiál sa predkladá ako iniciatívny materiál na základe § 62 písm. c) zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2017
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/257
Dátum začiatku PK: 07.11.2017
Dátum konca PK: 10.11.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.11.2017
Ukončenie štádia: 07.11.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.11.2017
Ukončenie štádia: 10.11.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 11.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)