PI/2017/252 Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 278/2015 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MK-4777/2017-231/16414
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Maďarič, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/252
Dátum začiatku PK: 30.10.2017
Dátum konca PK: 13.11.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.10.2017
Ukončenie štádia: 30.10.2017
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 30.10.2017
Ukončenie štádia: 13.11.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 14.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)