PI/2017/249 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S01392-2017-OL
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/249
Dátum začiatku PK: 26.10.2017
Dátum konca PK: 09.11.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.10.2017
Ukončenie štádia: 26.10.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 26.10.2017
Ukončenie štádia: 09.11.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 10.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)