PI/2017/237 Predbežná informácia k návrhu zákona o hazardných hrách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/017231/2017-622
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/237
Dátum začiatku PK: 11.10.2017
Dátum konca PK: 31.10.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.10.2017
Ukončenie štádia: 11.10.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.10.2017
Ukončenie štádia: 31.10.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)