PI/2017/235 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotníckych výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko – terapeutických skupín.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: Z001473-2017
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 31.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/235
Dátum začiatku PK: 10.10.2017
Dátum konca PK: 30.10.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.10.2017
Ukončenie štádia: 10.10.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.10.2017
Ukončenie štádia: 30.10.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 31.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)