PI/2017/232 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z...2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-062-709
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/232
Dátum začiatku PK: 09.10.2017
Dátum konca PK: 13.10.2017
Dátum ukončenia procesu: 16.10.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.10.2017
Ukončenie štádia: 09.10.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 09.10.2017
Ukončenie štádia: 13.10.2017
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 14.10.2017
Ukončenie štádia: 16.10.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)